Kňazi vo farnosti

Farár: Ján Marťák

  • Rodák zo Starej Ľubovne
  • Dátum ordinácie: 11.07.1998

História pôsobenia:

  • 01.07.1998 – kaplán v Podolínci
  • 01.07.2002 – farský administrátor v Huncovciach
  • 12.07.2012 – farár v Spišskej Kapitule

Kaplán: Peter Kalis

  • Rodák z Lesnice
  • Dátum ordinácie: 20.06.2020

História pôsobenia:

  • 20.06.2020 – kaplán v Spišskej Kapitule

Liturgický kalendár