Kňazi vo farnosti

Farár: Ján Marťák

 • Rodák zo Starej Ľubovne
 • Dátum narodenia: 04.07.1974
 • Dátum ordinácie: 11.07.1998

História pôsobenia:

 • 01.07.1998 – kaplán v Podolínci
 • 01.07.2002 – farský administrátor v Huncovciach
 • 12.07.2012 – farár v Spišskej Kapitule

Kaplán: Peter Duffala

 • Rodák z Chmeľnice
 • Dátum narodenia: 24.01.1987
 • Dátum ordinácie: 15.06.2013

História pôsobenia:

 • 15.06.2013 – kaplán v Bystranoch
 • 08.07.2014 – kaplán v Trstenej
 • 10.07.2018 – kaplán v Spišskej Kapitule

Liturgický kalendár