Kňazi vo farnosti

Farár: Ján Marťák

  • Rodák zo Starej Ľubovne
  • Dátum ordinácie: 11.07.1998

História pôsobenia:

  • 01.07.1998 – kaplán v Podolínci
  • 01.07.2002 – farský administrátor v Huncovciach
  • 12.07.2012 – farár v Spišskej Kapitule

Kaplán: Peter Duffala

  • Rodák z Chmeľnice
  • Dátum ordinácie: 15.06.2013

História pôsobenia:

  • 15.06.2013 – kaplán v Bystranoch
  • 08.07.2014 – kaplán v Trstenej
  • 10.07.2018 – kaplán v Spišskej Kapitule

Liturgický kalendár