Rímskokatolícka cirkev 
farnosť Spišské Podhradie
Palešovo námestie 6
053 04  Spišské Podhradie  

Telefón: 053 / 4541 145
E-mail:  faraspisskepodhradie@gmail.com
Účet:     SK18 0900 0000 0005 2273 9857
IČO:      31966403
DIČ:      2020742262 
 

  • Ján HUDÁK - farár
    +421 907 107 007
  • Tomáš RUŠIN - kaplán
    +421 902 169 392