Farnosť Spišské Podhradie

  

Diecéza Spišská
Dekanát Spišskopodhradský
Farský kostol: Kostol Narodenia Panny Márie - odpustová slávnosť 8. IX.
Nedeľné sv. omše: 8:00, 10:30 a 18:00 hod.
Počet obyvateľov: 4289
Počet katolíkov:  3853