Púť k sv. Martinovi

Milí bratia a sestry,

možno už viete, že v novembri tohto roku začneme sláviť významné jubileum, 1700 rokov od narodenia a 1620 rokov od smrti svätého patróna našej diecézy, sv. Martina.

Chceme preto zorganizovať diecéznu púť do Tours vo Francúzsku so zastávkami v katedrálach sv. Martina v Bratislave, Eisenstadte (Rakúsko) a Szombathely (Maďarsko). Uvažujeme o dvoch skupinách, a to v čase od 10. do 15. októbra 2016 (1. skupina) a od 15. do 19. októbra 2016 (2. skupina).

 

Plán cesty je nasledovný:

  1. skupina: Bratislava-Eisenstadt-Szombathely-St.Gallen-Paray le Monial-Nevers-Tours (tam autobusom, naspäť lietadlom z Paríža). Cena pre túto skupinu je 490.-€.
  2. skupina: lietadlom do Paríža a autobusom v opačnom poradí tých istých miest ako 1. skupina. Cena pre 2. skupinu je 460.-€, dôvodom nižšej ceny je kratší čas púte.

 

V obidvoch skupinách budú s nami aj zdravotníci. Detaily o ceste nájdete na priložených

textoch. Sprevádzať nás bude skúsený sprievodca-kňaz, vsdp. dr. Michal Pitoniak. Vedúci

prvej skupiny bude Mons. Anton Tyrol, gen. vikár a druhú skupinu povedie

ThDr. Peter Majda, rektor kňazského seminára.

 

Prihlásiť sa možno do konca júna 2016 priamo v cestovnej kancelárii AWERTOUR

Bratislava. Kontakt nájdete na podrobnejšom letáku na nástenke.

 

Podrobnejšie informácie:

I. Termín od 10. do 15. októbra 2016 (pdf.)

II. Termín od 15. do 19. októbra 2016(pdf.)

Liturgický kalendár